Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Son SayıEditör
Prof.Dr. Behçet ORAL

Editör
Doç.Dr. Tamer KUTLUCA

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi www.zgefdergi.com  2017

Kapak  | Kurullar  | İçindekiler  | Editörden
DergiDosyalar/1003261364_yayınkurulu.pdf


Mehtap SARAÇOĞLU Cemal AKÜZÜM  
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medyaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Ss, 803-817
Investigation of Attitudes of University Students Towards Social Media
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.789
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa KAHYAOĞLU Halit KIRIKTAŞ  
İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Mesleki Tercihlerini Etkileyen Etmenler İle Mesleğe Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Ss, 818-826
Determination of Elementary Science Teaching Candidates’ The Factors That Affecting of Profession Choice and attitudes towards professions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.1825
Özet | Abstract | Tam Metin |

hacı mehmet yeşiltaş EROL TAŞ, CENGİZ ÖZYÜREK  
YARATICI DRAMA DESTEKLİ FEN ÖĞRETİMİN KAVRAM YANILGILARINA ETKİSİ Ss, 827-836
EFFECTS OF CREATIVE DRAMA SUPPORTED SCIENCE EDUCATION ON MISCONCEPTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.1842
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih Selim ERDAMAR Fatih Selim ERDAMAR & Burhan AKPUNAR  
BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM ARAŞTIRMALARINA YÖNELİK ALGISI: METAFORİK BİR ÇALIŞMA Ss, 837-852
PERCEPTION OF BRANCH TEACHERS TOWARDS EDUCATIONAL RESEARCH: A METAPHORICAL STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.1843
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet DEMİRKOL Durmuş Kılıç  
Sınıf Öğretmenlerinin Vicdan Algısı Ss, 853-864
Conscience Perception of Primary School Teachers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.1849
Özet | Abstract | Tam Metin |

iclal alkan İclal Alkan, Nevzat Bayri  
FEN ÖĞRENMEYE YÖNELİK MOTİVASYON İLE FEN BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR META ANALİZ ÇALIŞMASI Ss, 865-874
A META ANALYSIS STUDY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN MOTIVATION FOR SCIENCE LEARNING AND SCIENCE ACHIEVEMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.1853
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aziz İLHAN Halil Coşkun Çelik , Muhammed Faysal AKIN  
Jo Niemeyer Tarafından Geliştirilmiş Naef Modulan Toy Materyalinin Görsel Tasarım İlke ve Öğelerine Göre Değerlendirilmesi ve Bu Konudaki Öğrenci Görüşleri Ss, 875-891
The Evaluation of Naef Modified Toy Material Developed by Jo Niemeyer According to the Principles and Elements of Visual Design and Opinions of Students in this Subject
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.1867
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bünyamin HAN Abidin DAĞLI  
Okul Müdürlerinin Görüşlerine Göre Diyarbakır İli Eğitim Sorunları ve Çözüm Önerileri Ss, 892-904
Educational Problems of Diyarbakır and Their Solutions According to Principal Views
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.1868
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat Tuncer Mehmet TEMUR  
Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi Alan Öğrencilerin Yabancı Dile Yönelik Kaygı ve Başarıları Arasındaki İlişkiler Ss, 905-912
Relations Between Foreign Language Anxiety and Achievement of Foreign Language Preparatory Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.1869
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Şentürk Ufuk ŞİMŞEK, Fatih TIKMAN, Esat YILDIRIM  
Sosyal Bilgiler ve Sınıf Eğitimi Öğretmen Adaylarının Gözünden Vatandaşlık Eğitimi: Nitel Bir Çalışma Ss, 913-925
The Views of Pre-Service Social Studies Teachers and Pre-Service Classroom Teachers about Citizenship Education: A Qualitative Study
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.1871
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergi Editörlüğü Kampüs/Diyarbakır
Telefon :0412 248 80 01 Faks :0412 248 82 57
Eposta :egitimdergi@dicle.edu.tr www.zgefdergi.com