Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Son SayıEditör
Prof.Dr.Ali Osman ALAKUŞ

Editör
Dr.Öğr.Üyesi Fatih YILMAZ

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi www.zgefdergi.com  2018

Kapak  | Kurullar  | İçindekiler  | EditördenAhmet AKBAŞ Serkan ALMALI  
Ortaokul 8. Sınıflar Basit Makineler Ünitesine Köy Enstitüleri Örneklerinin Yansımaları Ss, 1-21
The Reflections of the Village Institutes’ Examples on Secondary School 8th Grade Simple Machines Unit
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.1905
Özet | Abstract | Tam Metin |

Semra BENZER Ümran OZAN  
Seçmeli Bilim Uygulamaları Dersinin Öğrencilerin Fen Okuryazarlığı - Fene Yönelik Tutumlarına Etkisi ve Öğretmenlerin Ders Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi Ss, 22-37
Analysis of the Effect of Optional Science Applications Lesson on Students’ Attitude Toward Science and Science Literacy and The Aspects of Lesson Teachers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.1901
Özet | Abstract | Tam Metin |

İBRAHİM YAŞAR KAZU  
Sosyo-Ekonomik Açıdan Dezavantajlı Kişilerin Eğitimleri Sırasında Karşılaştıkları Sorunlar Ss, 38-47
The Problems of The Disadvantaged Individuals in Terms of Socio Economic Conditions During Their Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.1912
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şebnem Noyat Çağatay İnam Karahan, Ali Osman Alakuş  
Okul Öncesi Montessori Eğitimi Yaklaşımında Sanat Eğitimi ve Yaratıcılık Ss, 48-59
Art Education and Creativity in Preschool Montessorian Educational Approach
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.1902
Özet | Abstract | Tam Metin |

MEHTAP KARAYILAN TUNÇ Gonca ÇAKMAK, Remziye GÜZEL  
Fen Bilimleri Dersinde Kullanılan Oyunlaştırma Etkinliğinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi Ss, 60-69
The Effect of The Gamification Activity Used in Science Course on Students’ Academic Achievements
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.1910
Özet | Abstract | Tam Metin |

ÖZCAN EKİCİ Recep DÜNDAR  
Ortaokullarda Demokrasi Eğitimi İçeriğine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Karşılaştırılması Ss, 70-82
Comparison Of Teachers' Views On The Content Of Democracy Education İn Secondary Schools
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.1914
Özet | Abstract | Tam Metin |

gonca çakmak  
“Fiziksel Bilimler” Konu Alanlarına Göre Türkiye’nin TIMSS 2011 Dördüncü Sınıf Fen Sorularının Değerlendirilmesi Ss, 83-89
Assessment of the Fourth Grade Science Questions of Turkey in the Subject Areas of Physical Science in TIMSS 2011
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.1903
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Şahin Murat BAŞGÜL  
Ortaokul Matematik Ders Kitaplarında Sosyal Değerler Ss, 90-104
Social Values in the Middle School Mathematics Textbooks
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.1890
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergi Editörlüğü Kampüs/Diyarbakır
Telefon :0412 248 80 01 Faks :0412 248 82 57
Eposta :egitimdergi@dicle.edu.tr www.zgefdergi.com