D.Ü ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ (OPEN ACCESS ONLINE PEER REVIEWED JOURNAL)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Current IssueEditor
Prof.Dr. Behçet ORAL

Assistant Editor
Yrd.Doç.Dr. Tamer KUTLUCA

D.Ü Basımevi İşletme Müdürlüğü, Diyarbakır  2015

 | Cover  | Table of contents  | EditorialMeryem Çelik  
ANASINIFINA DEVAM EDEN 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN MATEMATİK GELİŞİMLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 1-18
A Study Into The Mathematical Development Of Children At The Age Of 60-72 Months Attending To A Kindergarten In Terms Of Some Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.401
Summary | Abstract | Full Text |

Seviye Neslitürk Nadir ÇELİKÖZ  
OKULÖNCESİ DEĞERLER ÖLÇEĞİ AİLE VE ÖĞRETMEN FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 19-42
Validity And Reability For Preschool Value Scale- Parent And Teacher Form
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.405
Summary | Abstract | Full Text |

Aydan Aydın Nalan Nergis KARKAÇ  
ÖZEL EĞİTİM ALANINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN EMPATİK EĞİLİM DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ss, 43-65
INVESTİGATİON OF EMPATHIC TENDENCY LEVELS OF TEACHERS WHO WORK IN THE SPECIAL EDUCATION FIELD ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.406
Summary | Abstract | Full Text |

ebru altun Tuncay ÖZSEVGEÇ  
FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNMEYE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ Ss, 66-95
Determination of Elementary Science Teachers' Views About Critical Thinking
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.414
Summary | Abstract | Full Text |

Özgür TUTAL Behçet ORAL  
İLK OKUMA-YAZMA ÖĞRENMEDE OKULA BAŞLAMA YAŞININ OKUMA-YAZMA BAŞARISINA ETKİSİ Ss, 96-121
The Effect of The Age of Admission to The Students’ Initial Literacy Achievement
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.417
Summary | Abstract | Full Text |

Zeynep BAŞKAN TAKAOĞLU Nedim ALEV  
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİKSEL MODELLEME YAPABİLME BECERİLERİNİN GELİŞİMİ Ss, 122-160
Developing Prospective Science Teachers’ Mathematical Modelling Performances
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.456
Summary | Abstract | Full Text |

ALİ ERYILMAZ  
WHAT DO ADULTS ATTRIBUTE THEIR HAPPINESS AND UNHAPPINESS TO IN DAILY LIFE? Ss, 161-183
YETİŞKİNLERİN GÜNLÜK YAŞAMLARINDA MUTLULUK VE MUTSUZLUK NEDENLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.458
Summary | Abstract | Full Text |

İshak KOZİKOĞLU Hasan Basri Memduhoğlu  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YABANCI DİL DERSLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Ss, 184-202
THE ATTITUDES OF UNIVERSITY STUDENTS CONCERNING FOREIGN LANGUAGE COURSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.463
Summary | Abstract | Full Text |

Meryem Şahin Ahmet AKIN, Mahir GÜLŞEN  
ÇOCUKLUK ÇAĞI NARSİSİZM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 203-215
Childhood Narcissism Scale: A Study of Validity and Reliability
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.476
Summary | Abstract | Full Text |

ÖMER MURAT ÖTER Abidin DAĞLI, Suphiye ÖTER  
ANADOLU LİSELERİNİNİN ÖRGÜTSEL DEĞERLERE GÖRE YÖNETİLME DÜZEYİ Ss, 216-242
Anatolian High Schools’ Level of Management By Values
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.491
Summary | Abstract | Full Text |

Tuğrul KAR Ahmet IŞIK  
ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN KESİRLERLE ÇIKARMA İŞLEMİNE YÖNELİK PROBLEM KURMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 243-276
Investigating Middle School Mathematics Teachers’ Problem Posing Ability in the Context of Subtraction Operation with Fractions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.496
Summary | Abstract | Full Text |

Hüseyin ARTUN Hüseyin ARTUN , Murat OKUR  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE EĞİTİMİ İLE İLGİLİ KAVRAMLARI ANLAMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Ss, 277-293
Determining the Recognition Levels of Secondary School Students Regarding Concepts of Environmental Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.499
Summary | Abstract | Full Text |

Hayal YAVUZ MUMCU  
6- 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ONDALIK KESİRLERLE İLGİLİ SAHİP OLDUKLARI KAVRAM YANILGILARI VE NEDENLERİ Ss, 294-338
Grade 6, 7 and 8 Students’ Misconceptions about Fractions and their Reasons
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.520
Summary | Abstract | Full Text |

Sefa DÜNDAR Hasan Temel, Nazan Gündüz  
Matematik Eğitiminde Görselleştirme ve Somutlaştırma Üzerine Bir Değerlendirme Ss, 339-362
EVALUATION ON VISUALIZATION AND CONCRETIZATION IN MATHEMATICS EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.521
Summary | Abstract | Full Text |

Oktay ASLAN Tuba ŞENEL  
ORTAOKUL VE LİSE FEN ALANLARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ NANOBİLİM VE NANOTEKNOLOJİ FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ss, 363-389
Examining Nanoscience and Nanotechnology Awareness Level of Middle and High School Preservice Science Teachers in Terms of Different Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.534
Summary | Abstract | Full Text |

Özlem TOLAN  
KADIN MERKEZLERİNE BAŞVURAN KADINLARDA KİŞİLERARASI TARZLAR, DEPRESYON ve ÖZNEL İYİ OLMA (DİYARBAKIR İLİ ÖRNEĞİ) Ss, 390-414
The Relationship between Interpersonal Style, Depression and Subjective Wellbeing the Women Apply to Women Center (Diyarbakır, Turkey)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.540
Summary | Abstract | Full Text |

YASEMİN KUŞDEMİR Mehmet KATRANCI  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ KONUŞMA KAYGILARININ İNCELENMESİ: SÖZLÜ ANLATIM DERSİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA Ss, 415-445
Investigation Of Speaking Anxiety Of Pre-Service Teachers: An Application For Speaking Course
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.544
Summary | Abstract | Full Text |

Serhat ERCAN Ertan ÇETİNKAYA, Halil TURGUT, Kürşad DURU  
BİLİMSEL OKURYAZARLIKTA İLK ADIM: AKADEMİK BİLGİ DÜZEYLERİNİN BİLİM, SÖZDE-BİLİM AYRIMI BAĞLAMINDA GELİŞTİRİLMESİ Ss, 446-476
The First Step In Scientific Literacy: Improving Students’ Academic Knowledge In The Context of Science – Pseudoscience Demarcation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.546
Summary | Abstract | Full Text |

Seçil Eda KARTAL Seçil Eda Kartal, Ramazan Yirci ve Tuncay Yavuz Özdemir  
Öğretmenlerde Algılanan Örgütsel Destek Düzeyi ile Yaşam Memnuniyeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Ss, 477-504
Analyzing the relationship between teachers' perceived organizational support and life satisfaction levels
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.552
Summary | Abstract | Full Text |

Rafet Günay  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Farklılık ve Vatandaşlık Eğitimi: Küresel Bakış Açıları Ss, 505-511
Diversity and Citizenship Education, Global Perspectives

Summary | Abstract | Full Text |

Ayşe Mermutlu  
MODERNİTE VE BİR ETİK SORUN ALANI OLARAK BİLGİ VE BİLİM Ss, 512-527
KNOWLEDGE AND SCIENCE AS AN ETHICAL PROBLEMATIC REALM AND MODERNITY

Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements

  DUYURU

  Değerli Okurlarımız;

   

  Dergimizin 24. sayısı yayımlanmıştır. Özverili çalışmalarını akademik dünyaya kazandıran yazarlarımıza ve bu süreçte katkı sağlayan değerli hakem hocalarımıza sonsuz şükranlarımızı sunarız.

   


  Dizinleme

                                                                     

       

                            

    

                                                        

   

  Research Bible

  Research Bible

   


  MAKALE TAKİP

  KULLANICI ADI KISMINA KAYITLI OLDUĞUNUZ E-MAİL ADRESİNİZİ YAZINIZ (ÖRNEĞİN: tkutluca@dicle.edu.tr)

  ŞİFRE KISMINA DA SİZİN BELİRLEMİŞ OLDUĞUNUZ ENAZ 6 VE EN FAZLA 8 KARAKTERİ YAZINIZ.

  SON OLARAK GÜVENLİK KODUNU YAZIP İLGİLİ KISIMA GEÇİŞ YAPABİLİRSİNİZ.


  DİKKAT

   

  YAYIMLANACAK MAKALER İÇİN YAZARLARIN

  YAYIM VE YAZIM KURALLARINA DİKKAT ETMESİ SON DERECE ÖNEMLİDİR.

  APA KRİTERLERİNE UYGUN OLARAK ŞEKİL VEYA TABLOLARIN GÖSTERİMİ,

  KAYNAKLARIN YAZIMINA DİKKAT EDİLECEK BU DURUMU SAĞLAMAYAN

  ÇALIŞMALARIN YAYIMLANMASI SONRAKİ SAYILARA BIRAKILACAKTIR.

  TEŞEKKÜRLER.Address :Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergi Editörlüğü Kampüs/Diyarbakır
Telephone :0412 248 80 01 Fax :0412 248 82 57
Email :egitimdergi@dicle.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri