Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Current IssueEditor in chief
Prof.Dr. Behçet ORAL

Editor
Doç.Dr. Tamer KUTLUCA

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Aralık  2015

 | Cover  | Table of contents  | Editorialİlhami BULUT Tamer KUTLUCA  
AN ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF 6th GRADE MATHEMATICS CURRICULUM IN PRACTICE Ss, 1-26
6. Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programının Uygulamadaki Etkililiğinin Değerlendirilmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.703
Summary | Abstract | Full Text |

Sibel ER NAS Tülay ŞENEL ÇORUHLU, Hava İPEK AKBULUT  
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNDEN YANSIMALAR: ÖZEL DURUM ÇALIŞMASI Ss, 27-43
Reflections of Community Service Learning Experiences: A Case Study Research
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.642
Summary | Abstract | Full Text |

Fatih BAŞ Arif DANE, Ömer Faruk ÇETİN, Meryem ÖZTURAN SAĞIRLI  
CEBİRSEL İFADE, GEOMETRİK ŞEKİL VE GEOMETRİK YER İLİŞKİSİ Ss, 44-61
The Realtionships Among Algebraic Expression, Geometric Shape and Geometric Location
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.575
Summary | Abstract | Full Text |

seyit nurullah şen Yunus Atalay, Haydar Durukan  
TÜRKİYE’DE 2000- 2014 YILLARI ARASINDA OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ALANINDA YAPILAN YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 62-77
Investigate of The Postgraduate Thesis on The Field of Pre-School Education in Turkey Between 2000-2014 Years
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.626
Summary | Abstract | Full Text |

Önder ŞANLI Mehmet ALTUN, Çetin TAN  
OKULLARIN GENEL DENETİMLERİ HAKKINDAKİ; MAARİF MÜFETTİŞLERİNİN VE OKUL İDARECİLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 78-99
The Evaluatıon Of The Views Of Education Inspectors And School Administrators About The General Inspection Of Schools
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.650
Summary | Abstract | Full Text |

Bülent Aydoğdu Nil DUBAN, Ertuğ EVREKLİ  
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ-I DERSİNDE HAZIRLADIKLARI KAVRAM KARİKATÜRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 100-120
The Evaluation of Concept Cartoons Prepared By Pre-Service Classroom Teachers In Science And Technology Teaching-I Course
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.656
Summary | Abstract | Full Text |

Hüseyin ANILAN Esra Kaynaş  
BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖYKÜLEYİCİ METİN YAZMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 121-147
Narrative Text Writing Skills Assessment of Fifth Grade Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.657
Summary | Abstract | Full Text |

Öner ÇELİKKALELİ  
Ergenlerin Cinsiyet, Sınıf, Okul Türü ve Algılanan Ebeveyn Tutumlarına Göre Psikolojik Belirtilerinin İncelenmesi Ss, 148-162
Investigation of Psychological Symptoms: According to Adolescents’ Gender, Grades, Type of School and Perceived Parental Attitudes
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.543
Summary | Abstract | Full Text |

Murat ÖZDEMİR Şeyda CİVELEK  
ÖĞRETMENLERİN EĞİTİMSEL ÇEVRESEL VE SOSYAL SORUNLARI (ŞIRNAK İLİ ÖRNEĞİ) Ss, 163-181
Educational and Social Problems Encountered By Teachers (The Case of Şırnak)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.609
Summary | Abstract | Full Text |

Hasan BAKIRCI Salih ÇEPNİ, Mehmet YILDIZ  
ORTAK BİLGİ YAPILANDIRMA MODELİNİN ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ: IŞIK VE SES ÜNİTESİ Ss, 182-204
With The Common Knowledge Construction Model The Effects of Academic Achievement on Sixth Grade Students: Light and Sound Unit
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.660
Summary | Abstract | Full Text |

Ahsen Seda Kılıç Hasan TEMEL Ali ŞENOL  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ “NOKTA, DOĞRU, DÜZLEM VE AÇI” KAVRAMLARI HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİ VE KAVRAM YANILGILARININ İNCELENMESİ Ss, 205-229
An Investigation of Teacher Candidates’ Knowledge Levels of “Point, Line, Plane and Angle” Concepts and Misconceptions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.645
Summary | Abstract | Full Text |

Medine BARAN Şeyma YAŞAR, Abdulkadir MASKAN  
FİZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 230-248
EVALUATION OF PROSPECTIVE PHYSICS TEACHERS’ VIEWS TOWARDS THE TEACHING PRACTICE COURSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.587
Summary | Abstract | Full Text |

seyfettin arslan  
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN FARKLI KÜLTÜRLERLE BİR ARADA YAŞAMA DENEYİMİ Ss, 249-263
Coexistence of Primary School Students with Different Cultures Experience
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.647
Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements

  İLETİŞİM

  SAYIN YAZAR,

  LÜTFEN ÇALIŞMANIZIN DEĞERLENDİRME SÜRECİ İLE İLGİLİ OLARAK MAKALE TAKİP SİSTEMİNİ KULLANINIZ


  DUYURU

  Değerli Okurlarımız;

  Dergimizin 26. sayısı yayımlanmıştır. 

  Bir sonraki sayımız Nisan 2016 sayısında görüşmek dileğiyle

   


  Dizinleme

                                                                     

       

                            

    

                                                        

   

  Research Bible

  Research Bible

   


  MAKALE TAKİP

  KULLANICI ADI KISMINA KAYITLI OLDUĞUNUZ E-MAİL ADRESİNİZİ YAZINIZ (ÖRNEĞİN: tkutluca@dicle.edu.tr)

  ŞİFRE KISMINA DA SİZİN BELİRLEMİŞ OLDUĞUNUZ ENAZ 6 VE EN FAZLA 8 KARAKTERİ YAZINIZ.

  SON OLARAK GÜVENLİK KODUNU YAZIP İLGİLİ KISIMA GEÇİŞ YAPABİLİRSİNİZ.


  DİKKAT

   

  YAYIMLANACAK MAKALER İÇİN YAZARLARIN

  YAYIM VE YAZIM KURALLARINA DİKKAT ETMESİ SON DERECE ÖNEMLİDİR.

  APA KRİTERLERİNE UYGUN OLARAK ŞEKİL VEYA TABLOLARIN GÖSTERİMİ,

  KAYNAKLARIN YAZIMINA DİKKAT EDİLECEK BU DURUMU SAĞLAMAYAN

  ÇALIŞMALARIN YAYIMLANMASI SONRAKİ SAYILARA BIRAKILACAKTIR.

  TEŞEKKÜRLER.Address :Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergi Editörlüğü Kampüs/Diyarbakır
Telephone :0412 248 80 01 Fax :0412 248 82 57
Email :egitimdergi@dicle.edu.tr www.zgefdergi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri