D.Ü ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ (OPEN ACCESS ONLINE PEER REVIEWED JOURNAL)

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Son SayıEditör
Doç.Dr. Behçet ORAL

Editör Yardımcısı
Yrd.Doç.Dr. Tamer KUTLUCA

D.Ü Basımevi İşletme Müdürlüğü, Diyarbakır  2014

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenEsra ÖZAY KÖSE  
OKUL DENEYİMİ VE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSLERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN TUTUMLARI (ERZURUM ÖRNEĞİ) Ss, 1-17
STUDENTS AND TEACHERS’ ATTITUDES ABOUT “SCHOOL EXPERIENCE” AND “TEACHING APPLICATION” LESSONS (SAMPLE OF ERZURUM)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökhan BAŞ  
İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETME-ÖĞRENME ANLAYIŞLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 18-30
Evaluation of Elementary Teachers’ Teaching-Learning Conceptions From Different Variables

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hülya DEMİRCİOĞLU Gökhan Demircioğlu Selma VURAL  
YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMININ ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN ANLAMALARI ÜZERİNE ETKİSİ: ‘ERİME-DONMA’ * Ss, 31-50
The Effect of Constructivist Approach on the Gifted Students’ Understanding: ‘Melting - Freezing’

Özet | Abstract | Tam Metin |

Timur Koparan Yavuz KARPUZ, Bülent GÜVEN  
ÖĞRENCİLERİN PROJE TABANLI ÖĞRENME YAKLAŞIMI İLE İSTATİSTİK EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ Ss, 51-64
Students’ Views about Project-Based Learning Approach in Statistics Teaching

Özet | Abstract | Tam Metin |

EROL KOÇOĞLU Cemal AKÜZÜM  
SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KULLANILAN DİL VE ANLATIMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN ALGILARI Ss, 65-77
Teachers 'Perceptions of Social Studies for Language and Narrative

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sibel DAL Tuğba Selanik Ay  
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN YAZILI ANLATIM ÜRÜNLERİNE GÖRE SORUMLULUK DEĞERİ ALGILARI Ss, 78-93
Primary School Students’ Perceptions of Responsibility Value with Their Written Expression Products

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmed Emiin OSMANOĞLU  
Türkiye ve Mısır Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Osmanlı Algısı: Karşılaştırmalı Bir Analiz Ss, 94-107
Ottoman Perception in Turkeys’ and Egypts’ Social Studies Textbooks: A Comparative Analyse

Özet | Abstract | Tam Metin |

Güney Hacıömeroğlu Erhan Selçuk HACIÖMEROĞLU, Esra BUKOVA GÜZEL, Semiha KULA  
Türev ve İntegral Problemlerinin Çözümünde Görsel, Analitik ve Harmonik Çözüm Tercihleri Ss, 108-119
Visual, Analytic and Harmonic Problem Solving Preferences for Derivative and Antiderivative Tasks

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Şahin Burçin GÖKKURT, Yasin SOYLU  
ÖĞRETMENLERİN ve ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİK ÖĞRETİMİ ÖZ-YETERLİK İNANÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 120-133
A Comparison of Teachers’ and Preservice Teachers’ Self-Efficacy Beliefs Regarding Mathematics Instruction

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kemal DOYMUŞ Seda OKUMUŞ, Bilge ÖZTÜRK, Oylum ÇAVDAR, Yasemin KOÇ  
FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİ VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ YEDİ İLKELERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ Ss, 134-149
The Views of Science and Technology Teachers and Prospective Teachers about of Seven Principles

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa ÜREY Miraç AYDIN  
GENEL BİYOLOJİ LABORATUVARI KAPSAMINDA GELİŞTİRİLEN BİYO-LAB-WEB (BLW) YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ Ss, 150-167
Pre-Service Primary Teachers’ Views on A Method Called Bio-Lab-Web (BLW) in Introductory Biology Laboratory Course and Its Effectiveness

Özet | Abstract | Tam Metin |

HASAN SAİD TORTOP Cevat EKER  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN ÖĞRETİMİ ÖZ-YETERLİLİKLERİ İLE FEN ÖĞRENİMİ ÖZ-DÜZENLEME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Ss, 168-184
EXAMINING OF RELATION OF PRE-SERVICE TEACHERS’ SELF-EFFICACY OF SCIENCE TEACHING BETWEEN SELF-REGULATED SKILLS

Özet | Abstract | Tam Metin |

SEHER MANDACI ŞAHİN Davut KÖĞCE , İlknur ÖZPINAR , Arzu AYDOĞAN YENMEZ  
ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Ss, 185-213
Instructors’ Views on Standards for the 21th Century Learners and Lifelong Learning

Özet | Abstract | Tam Metin |

akif akto  
DEĞERLER AÇISINDAN ETNİK KİMLİKLERİN TUTUMLARI Ss, 214-229
Attitudes Of Ethnic Identities From Values Viewpoint

Özet | Abstract | Tam Metin |

Meliha R. ŞİMŞEK  
A Metaphor Analysis of English Teacher Candidates’ Pre- and Post-Course Beliefs about Language and Teaching Ss, 230-247
İngilizce Öğretmen Adaylarının Dil ve Öğretime İlişkin Ders Öncesi ve Sonrası İnançlarının Metafor Analizi

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih KARAKUŞ Erdoğan HALAT  
GENDER AND WEBQUESTS DESIGN IN THE PRE-SERVICE SOCIAL STUDIES TEACHER EDUCATION Ss, 248-260
Hizmet Öncesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Eğitiminde Cinsiyet ve WebQuests Tasarımı

Özet | Abstract | Tam Metin |

Asiye TOKER GÖKÇE  
OKULLARDA BİLGİ UÇURMA: İŞ DOYUMU VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİ Ss, 261-282
Whistle-blowing at Schools: The relationship between Job Satisfaction and Organizational Commitment

Özet | Abstract | Tam Metin |

Meral GÜVEN Aslı Gündoğan Çögenli  
BİLİŞÜSTÜ ÖĞRENME STRATEJİLERİ BELİRLEME ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI1 Ss, 283-297
Validity and Reliability of Metacognitive Learning Strategies Determining Scale

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet KURTULMUŞ Hüseyin Fazlı ERGÜL  
OKULLARDA FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 298-312
Validity and Reliablity Study of The Scale of Diversity Management in Schools

Özet | Abstract | Tam Metin |

HATİP YILDIZ  
OSMANLI MODERNLEŞME DÖNEMİNDE DİYARBEKİR VİLAYETİ’NDE AÇILAN SÜRYANİ-KELDANİ MEKTEPLERİ VE EĞİTİM FAALİYETLERİ Ss, 313-327
Assyrian-Chaldean Schools and Educational Activities in the Province of Diyarbakir during the Period of Ottoman Modernization

Özet | Abstract | Tam Metin |

M.Emin ULUDAĞ  
AHMET HAMDİ TANPINAR'IN ŞİİRLERİNDE GEÇEN GÜZEL KELİMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 328-339
AN INVESTIGATION ON THE 'BEAUTIFUL' CONCEPT İN AHMET HAMDİ TANPINAR’S POEMS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fidel CAKMAK  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: English as a Lingua Franca: A corpus based Analysis Ss, 340-345
English as a Lingua Franca: A corpus based Analysis

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  DUYURU

  Değerli Okurlarımız;

   

  Dergimizin 22. sayısı yayımlanmıştır. Özverili çalışmalarını akademik dünyaya kazandıran yazarlarımıza ve bu süreçte katkı sağlayan değerli hakem hocalarımıza sonsuz şükranlarımızı sunarız.


  Dizinleme

                                                                     

       

                            

    

                                                        

   

  Research Bible

  Research Bible

   


  MAKALE TAKİP

  KULLANICI ADI KISMINA KAYITLI OLDUĞUNUZ E-MAİL ADRESİNİZİ YAZINIZ (ÖRNEĞİN: tkutluca@dicle.edu.tr)

  ŞİFRE KISMINA DA SİZİN BELİRLEMİŞ OLDUĞUNUZ ENAZ 6 VE EN FAZLA 8 KARAKTERİ YAZINIZ.

  SON OLARAK GÜVENLİK KODUNU YAZIP İLGİLİ KISIMA GEÇİŞ YAPABİLİRSİNİZ.


  DİKKAT

   

  YAYIMLANACAK MAKALER İÇİN YAZARLARIN

  YAYIM VE YAZIM KURALLARINA DİKKAT ETMESİ SON DERECE ÖNEMLİDİR.

  APA KRİTERLERİNE UYGUN OLARAK ŞEKİL VEYA TABLOLARIN GÖSTERİMİ,

  KAYNAKLARIN YAZIMINA DİKKAT EDİLECEK BU DURUMU SAĞLAMAYAN

  ÇALIŞMALARIN YAYIMLANMASI SONRAKİ SAYILARA BIRAKILACAKTIR.

  TEŞEKKÜRLER.Adres :Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergi Editörlüğü Kampüs/Diyarbakır
Telefon :0412 248 80 01 Faks :0412 248 82 57
Eposta :egitimdergi@dicle.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri