D.Ü ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ (OPEN ACCESS ONLINE PEER REVIEWED JOURNAL)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Current IssueEditor
Prof.Dr. Behçet ORAL

Assistant Editor
Yrd.Doç.Dr. Tamer KUTLUCA

D.Ü Basımevi İşletme Müdürlüğü, Diyarbakır  2014

 | Cover  | Table of contents  | EditorialSibel GÜVEN Mehmet D. KARSLI  
SINIF YÖNETİMİNİN ETKİLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERE İLİŞKİN OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖRÜŞLERİ Ss, 1-24
School Managers’ View Related To The Factors Of Effectiveness Of Classroom Management

Summary | Abstract | Full Text |

Tolga ERDOĞAN  
İLKOKUL 1-4. SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ ETKİNLİKLERİN YARATICI DÜŞÜNME BECERİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 25-58
Investigation of the Activities in the Primary School 1-4th Grades Turkish Student’s Workbooks in terms of Creative Thinking Skill

Summary | Abstract | Full Text |

Tüba KÜÇÜK DOĞAROĞLU  
İFADE EDİCİ DİLİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE DİL ÖRNEĞİ ANALİZİNİN KULLANIMI Ss, 59-78
Use of Language Sample Analyze In Assessments of Expressive Language

Summary | Abstract | Full Text |

Fatih GÜNER Salih Zeki GENÇ, Adile Sümeyra GÜNER  
İLK/ ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN 2012- 2013 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILINDA KULLANILAN ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ (ÇANAKKALE İLİ ÖRNEĞİ) Ss, 79-108
Examining the Primary School Teachers’ Views Related to Teacher Guide Books Used in the 2012- 2013 Education Period (Sample: Çanakkale Province)

Summary | Abstract | Full Text |

Alattin URAL  
MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİKSEL MODELLEME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 109-140
Examining Prospective Mathematics Teachers’ Abilities Of Mathematical Modeling

Summary | Abstract | Full Text |

Didem İNEL  
Öğretmen adaylarının fen öğretiminde yaratıcılığa ilişkin görüşleri ve yaratıcı düşünme etkinliklerini uygulamaya yönelik özyeterlik algıları Ss, 141-171
Pre-service science teachers’ views on creativity in science teaching and self- efficacy perceptions about applying to creative thinking activities

Summary | Abstract | Full Text |

Gökçe ÖZDEMİR Bayram ÇETİN, Sevilay ŞAHİN, Gökçe ÖZDEMİR  
LİDERLİK PERFORMANS ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 172-191
Leadership Performance Scale Development: Validity And Reliability Studying

Summary | Abstract | Full Text |

Dilek Çağırgan Gülten Ekrem Özkan  
İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM STİLLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 192-217
Exploring Elementary School Teachers’ Teaching Styles In Terms Of Different Variables

Summary | Abstract | Full Text |

SEMRA KIRANLI GÜNGÖR Yusuf YILDIRIM  
OKUL YÖNETİCİLERİ İLE ÖĞRETMENLERİN HİZMET İÇİ EĞİTİM ETKİNLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 218-250
Comparison Of Teachers and School Administrators Opinions Against in-Service Training Activities

Summary | Abstract | Full Text |

Beytullah KAYA Feride ERSOY  
VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ DERSİNİN SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNDE VATANDAŞLIK ALGISININ OLUŞMASIYLA İLİŞKİSİ Ss, 251-302
The Effect of Citizenship and Democracy on Eight Class Students

Summary | Abstract | Full Text |

Aytül GÖKULU Ömer GEBAN  
FACILITATING CONCEPTUAL CHANGE IN ATOM, MOLECULE, ION AND MATTER Ss, 303-321
Atom, İyon, Molekül ve Madde Kavramlarının Öğrenilmesinde Kavramsal Değişim Metinlerinin Etkisi

Summary | Abstract | Full Text |

Selçuk Beşir DEMİR Murat BOZBEK  
VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ; GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 322-349
Attitude Scale towards Citizenship and Democracy Education Lesson: Development, Validity and Reliability Study

Summary | Abstract | Full Text |

Dursun BADEMCİ Zarife SEÇER Hülya Gülay OGELMAN Harun ŞİMŞEK Alev ÖNDER  
AKRAN ŞİDDETİNE MARUZ KALAN VE KALMAYAN OKUL ÖNCESİ KIZ VE ERKEK ÇOCUKLARIN OKULA UYUMLARININ ANALİZİ Ss, 350-372
Male and Female Pre-Schoolers’ School Adjustment Analysis According To Peer Victimisation Exposure Variable

Summary | Abstract | Full Text |

Fatih KARAKUŞ Bülent AYDOĞDU  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARINDAKİ DEĞİŞİM ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA Ss, 373-394
A Comparative Study on The Change of Pre-service Teachers’ Scientific Epistemological Beliefs

Summary | Abstract | Full Text |

Hasan KARACAN  
ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DİL ÖĞRENEN ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ KÜLTÜREL VE DİLSEL HİZMETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: Erasmus ve Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Örneği Ss, 395-418
Students Cultural and The Linguistic Services of Language Learner Students’ Exchange Programme: The Example of Erasmus and the Department of Russian Language and Literature

Summary | Abstract | Full Text |

Şahin GÖKÇEARSLAN Abdullah Durakoğlu  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR OYUNU BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ss, 419-435
An Analysis of Video Game Addiction Levels Among Secondary School Students According to Several Variables

Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements

  DOI NUMARASI

  OCAK 2015 SAYIMIZDAN İTİBAREN KABUL EDİLEN MAKALELERE DOI NUMARALARI VERİLECEKTİR.


  DUYURU

  Değerli Okurlarımız;

   

  Dergimizin 23. sayısı yayımlanmıştır. Özverili çalışmalarını akademik dünyaya kazandıran yazarlarımıza ve bu süreçte katkı sağlayan değerli hakem hocalarımıza sonsuz şükranlarımızı sunarız.

   


  Dizinleme

                                                                     

       

                            

    

                                                        

   

  Research Bible

  Research Bible

   


  MAKALE TAKİP

  KULLANICI ADI KISMINA KAYITLI OLDUĞUNUZ E-MAİL ADRESİNİZİ YAZINIZ (ÖRNEĞİN: tkutluca@dicle.edu.tr)

  ŞİFRE KISMINA DA SİZİN BELİRLEMİŞ OLDUĞUNUZ ENAZ 6 VE EN FAZLA 8 KARAKTERİ YAZINIZ.

  SON OLARAK GÜVENLİK KODUNU YAZIP İLGİLİ KISIMA GEÇİŞ YAPABİLİRSİNİZ.


  DİKKAT

   

  YAYIMLANACAK MAKALER İÇİN YAZARLARIN

  YAYIM VE YAZIM KURALLARINA DİKKAT ETMESİ SON DERECE ÖNEMLİDİR.

  APA KRİTERLERİNE UYGUN OLARAK ŞEKİL VEYA TABLOLARIN GÖSTERİMİ,

  KAYNAKLARIN YAZIMINA DİKKAT EDİLECEK BU DURUMU SAĞLAMAYAN

  ÇALIŞMALARIN YAYIMLANMASI SONRAKİ SAYILARA BIRAKILACAKTIR.

  TEŞEKKÜRLER.Address :Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergi Editörlüğü Kampüs/Diyarbakır
Telephone :0412 248 80 01 Fax :0412 248 82 57
Email :egitimdergi@dicle.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri