Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


24 Baş EditörEditör
Prof.Dr. Behçet ORAL

Editör
Yrd.Doç.Dr. Tamer KUTLUCA

D.Ü Basımevi İşletme Müdürlüğü, Diyarbakır  2015

 | Kurullar  | İçindekiler  | EditördenMeryem Çelik  
ANASINIFINA DEVAM EDEN 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN MATEMATİK GELİŞİMLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 1-18
A Study Into The Mathematical Development Of Children At The Age Of 60-72 Months Attending To A Kindergarten In Terms Of Some Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.401
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seviye Neslitürk Nadir ÇELİKÖZ  
OKULÖNCESİ DEĞERLER ÖLÇEĞİ AİLE VE ÖĞRETMEN FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 19-42
Validity And Reability For Preschool Value Scale- Parent And Teacher Form
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.405
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aydan Aydın Nalan Nergis KARKAÇ  
ÖZEL EĞİTİM ALANINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN EMPATİK EĞİLİM DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ss, 43-65
INVESTİGATİON OF EMPATHIC TENDENCY LEVELS OF TEACHERS WHO WORK IN THE SPECIAL EDUCATION FIELD ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.406
Özet | Abstract | Tam Metin |

ebru altun Tuncay ÖZSEVGEÇ  
FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNMEYE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ Ss, 66-95
Determination of Elementary Science Teachers' Views About Critical Thinking
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.414
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özgür TUTAL Behçet ORAL  
İLK OKUMA-YAZMA ÖĞRENMEDE OKULA BAŞLAMA YAŞININ OKUMA-YAZMA BAŞARISINA ETKİSİ Ss, 96-121
The Effect of The Age of Admission to The Students’ Initial Literacy Achievement
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.417
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep BAŞKAN TAKAOĞLU Nedim ALEV  
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİKSEL MODELLEME YAPABİLME BECERİLERİNİN GELİŞİMİ Ss, 122-160
Developing Prospective Science Teachers’ Mathematical Modelling Performances
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.456
Özet | Abstract | Tam Metin |

ALİ ERYILMAZ  
WHAT DO ADULTS ATTRIBUTE THEIR HAPPINESS AND UNHAPPINESS TO IN DAILY LIFE? Ss, 161-183
YETİŞKİNLERİN GÜNLÜK YAŞAMLARINDA MUTLULUK VE MUTSUZLUK NEDENLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.458
Özet | Abstract | Tam Metin |

İshak KOZİKOĞLU Hasan Basri Memduhoğlu  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YABANCI DİL DERSLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Ss, 184-202
THE ATTITUDES OF UNIVERSITY STUDENTS CONCERNING FOREIGN LANGUAGE COURSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.463
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meryem Şahin Ahmet AKIN, Mahir GÜLŞEN  
ÇOCUKLUK ÇAĞI NARSİSİZM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 203-215
Childhood Narcissism Scale: A Study of Validity and Reliability
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.476
Özet | Abstract | Tam Metin |

ÖMER MURAT ÖTER Abidin DAĞLI, Suphiye ÖTER  
ANADOLU LİSELERİNİNİN ÖRGÜTSEL DEĞERLERE GÖRE YÖNETİLME DÜZEYİ Ss, 216-242
Anatolian High Schools’ Level of Management By Values
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.491
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuğrul KAR Ahmet IŞIK  
ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN KESİRLERLE ÇIKARMA İŞLEMİNE YÖNELİK PROBLEM KURMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 243-276
Investigating Middle School Mathematics Teachers’ Problem Posing Ability in the Context of Subtraction Operation with Fractions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.496
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin ARTUN Hüseyin ARTUN , Murat OKUR  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE EĞİTİMİ İLE İLGİLİ KAVRAMLARI ANLAMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Ss, 277-293
Determining the Recognition Levels of Secondary School Students Regarding Concepts of Environmental Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.499
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hayal YAVUZ MUMCU  
6- 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ONDALIK KESİRLERLE İLGİLİ SAHİP OLDUKLARI KAVRAM YANILGILARI VE NEDENLERİ Ss, 294-338
Grade 6, 7 and 8 Students’ Misconceptions about Fractions and their Reasons
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.520
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sefa DÜNDAR Hasan Temel, Nazan Gündüz  
Matematik Eğitiminde Görselleştirme ve Somutlaştırma Üzerine Bir Değerlendirme Ss, 339-362
EVALUATION ON VISUALIZATION AND CONCRETIZATION IN MATHEMATICS EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.521
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oktay ASLAN Tuba ŞENEL  
ORTAOKUL VE LİSE FEN ALANLARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ NANOBİLİM VE NANOTEKNOLOJİ FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ss, 363-389
Examining Nanoscience and Nanotechnology Awareness Level of Middle and High School Preservice Science Teachers in Terms of Different Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.534
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem TOLAN  
KADIN MERKEZLERİNE BAŞVURAN KADINLARDA KİŞİLERARASI TARZLAR, DEPRESYON ve ÖZNEL İYİ OLMA (DİYARBAKIR İLİ ÖRNEĞİ) Ss, 390-414
The Relationship between Interpersonal Style, Depression and Subjective Wellbeing the Women Apply to Women Center (Diyarbakır, Turkey)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.540
Özet | Abstract | Tam Metin |

YASEMİN KUŞDEMİR Mehmet KATRANCI  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ KONUŞMA KAYGILARININ İNCELENMESİ: SÖZLÜ ANLATIM DERSİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA Ss, 415-445
Investigation Of Speaking Anxiety Of Pre-Service Teachers: An Application For Speaking Course
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.544
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serhat ERCAN Ertan ÇETİNKAYA, Halil TURGUT, Kürşad DURU  
BİLİMSEL OKURYAZARLIKTA İLK ADIM: AKADEMİK BİLGİ DÜZEYLERİNİN BİLİM, SÖZDE-BİLİM AYRIMI BAĞLAMINDA GELİŞTİRİLMESİ Ss, 446-476
The First Step In Scientific Literacy: Improving Students’ Academic Knowledge In The Context of Science – Pseudoscience Demarcation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.546
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seçil Eda KARTAL Seçil Eda Kartal, Ramazan Yirci ve Tuncay Yavuz Özdemir  
Öğretmenlerde Algılanan Örgütsel Destek Düzeyi ile Yaşam Memnuniyeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Ss, 477-504
Analyzing the relationship between teachers' perceived organizational support and life satisfaction levels
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.552
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rafet Günay  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Farklılık ve Vatandaşlık Eğitimi: Küresel Bakış Açıları Ss, 505-511
Diversity and Citizenship Education, Global Perspectives

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe Mermutlu  
MODERNİTE VE BİR ETİK SORUN ALANI OLARAK BİLGİ VE BİLİM Ss, 512-527
KNOWLEDGE AND SCIENCE AS AN ETHICAL PROBLEMATIC REALM AND MODERNITY

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergi Editörlüğü Kampüs/Diyarbakır
Telefon :0412 248 80 01 Faks :0412 248 82 57
Eposta :egitimdergi@dicle.edu.tr www.zgefdergi.com