Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


15 Baş EditörEditör
Doç.Dr.Behçet ORAL

Editör
Yrd.Doç.Dr. Tamer KUTLUCA

D.Ü Basımevi İşletme Müdürlüğü, Diyarbakır  2010

 | Kurullar  | İçindekiler  | EditördenBölüm Editörü:DoçDr.Behçet ORAL  


Zülfü Demirtaş Gökhan Kahveci  
Öğrenci Algılarına Göre 4.Sınıf ve 5.Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Yeterlikleri Ss, 18-29
According to Students’ Perceptions Class Management Competences of Grade 4 and 5 Teachers

Özet | Abstract | Tam Metin |

taha yalar  
İlköğretim 3.Sınıflarda Türkçe Dersi Öğretiminde Karşılaşılan Sorunların Öğretmen Görüşlerine Göre Belirlenmesi Ss, 30-41
Determining The Problems That are Faced During Teaching Turkish Course Curriculum at Third Classes of Primary School by Teachers Point of View

Özet | Abstract | Tam Metin |

hakan şevki ayvacı  
Fizik Öğretmenlerinin Bağlam Temelli Yaklaşım Hakkındaki Görüşleri Ss, 42-51
Views of Physics Teachers About Context Based Approach

Özet | Abstract | Tam Metin |

abdullah ayaydın  
Temel Tasarım Eğitiminde Bilgisayar Teknolojisinin Gerekliliği ve Geleceği Ss, 52-62
Necessity and Future of Computer Technology in Basic Design Education

Özet | Abstract | Tam Metin |

abdurrahman ekinci  
Aday Öğretmenlerin İş Başında Yetiştirilmesinde Okul Müdürlerinin Rolü Ss, 63-77
Roles of Headmasters on the Job-Training of The Pre-Service Teachers

Özet | Abstract | Tam Metin |

i bakır arabacı HÜSEYİN AKAR  
Eğitim Müfettişlerinin Bazı Sosyal, Demografik ve Mesleki Özelliklerine Göre Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi Ss, 78-91
Determination the Professional Burnout Levels Of Education Inspectors According To Their Some Social, Demographic and Professional Characteristics

Özet | Abstract | Tam Metin |

fatma özmen şevket şahin  
İlköğretim Müfettişlerinin Soruşturma Görevi Yerine Getirirken Karşılaştıkları Sorunlar Ss, 92-109
The Problems Primary School Supervisors Confronted While Enduring Their Investigation Tasks

Özet | Abstract | Tam Metin |

Özden Taşğın ali osman kıvrak  
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Öğrenim Gören Kız Öğrencilerin Premenstrüel Sendrom Düzeyleri Ss, 110-119


Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergi Editörlüğü Kampüs/Diyarbakır
Telefon :0412 248 80 01 Faks :0412 248 82 57
Eposta :egitimdergi@dicle.edu.tr www.zgefdergi.com