Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


“Fiziksel Bilimler” Konu Alanlarına Göre Türkiye’nin TIMSS 2011 Dördüncü Sınıf Fen Sorularının Değerlendirilmesi
(Assessment of the Fourth Grade Science Questions of Turkey in the Subject Areas of Physical Science in TIMSS 2011 )

Yazar : gonca çakmak    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 34
Sayfa : 83-89


Özet
Bu çalışmanın amacı, TIMSS 2011’ de yayımlanan Türkiye’nin başarılı ve başarısız olduğu dördüncü sınıf fen sorularının “Fiziksel Bilimler” konu alanlarına göre değerlendirmektir. Betimsel bir araştırma olan bu çalışmanın veri toplama aracı TIMSS 2011 ülke verileridir. TIMSS 2011’de yayımlanan dördüncü sınıf fen soruları “Fiziksel Bilimler” konu alanlarına göre betimsel istatistik teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmada TIMSS 2011’de yayımlanan Türkiye’nin başarılı olduğu dördüncü sınıf fen sorularından en fazla başarılı olunan “Fiziksel Bilimler” konu alanının “Maddenin Özellikleri ve Sınıflandırılması”; TIMSS 2011’de yayımlanan Türkiye’nin başarısız olduğu dördüncü sınıf fen sorularından en fazla başarısız olunan “Fiziksel Bilimler” konu alanının “Enerjinin Etkileri ve Kaynakları” olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Türkiye’nin en başarılı ve başarısız olduğu soruların dördüncü sınıf fen ve teknoloji öğretim programında yer alan kazanımları ölçmeye yönelik olduğu tespit edilmiştir. En başarısız olunan soruyla ilgili kazanımın dördüncü sınıf fen ve teknoloji öğretim programının son ünitesinde yer aldığı belirlenmiş olup, bu durum havaların ısınmaya başlamasının öğrenme motivasyonu üzerine olumsuz etkide bulunması ile ilişkilendirilebilir.

Anahtar Kelimeler
TIMSS, Fen, Türkiye

Abstract
The aim of this study is to assess Turkey’s successful and unsuccessful of the fourth grade science questions which were published in the TIMSS 2011 according to the subject areas of “Physical Science”. The data collection tool of this study, which is a descriptive study, is the TIMSS 2011 country’s data. Fourth grade science questions published in TIMSS 2011 were analyzed by using descriptive statistics according to subject areas of “Physical Science”. As a result of this study, it was found that while “Classification and Properties of Matter” was the most successful subject area; “Sources and Effects of Energy” was the most unsuccessful area in the fourth grade science questions in the subject area of “Physical Science” published in TIMSS 2011. Questions that Turkey was the most successful and unsuccessful were aimed to measure the learning outcomes of the fourth grade science and technology curriculum. It was determined that the last unit of the fourth grade science and technology curriculum was related to the learning outcome of the least successful question. This result can be attributed to changing weather conditions since the high temperature has a negative effect on students’ motivation.

Keywords
TIMSS, Science, Turkey

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergi Editörlüğü Kampüs/Diyarbakır
Telefon :0412 248 80 01 Faks :0412 248 82 57
Eposta :egitimdergi@dicle.edu.tr www.zgefdergi.com