Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Sosyo-Ekonomik Açıdan Dezavantajlı Kişilerin Eğitimleri Sırasında Karşılaştıkları Sorunlar
Bu çalışmada Türkiye’de eğitim ve yoksulluk ilişkisi ele alınmıştır. Çalışmada öncelikle eğitimin ekonomik ve sosyal getirileri ele alınmakta, çeşitli ülkelerde ve Türkiye’de eğitim düzeyine göre yoksulların oranları incelenmektedir. Ayrıca Türkiye’de eğitim durumuna göre işgücü durumu, farklı gelir gruplarında ve bölgelerde eğitim harcamaları, eğitimin finansmanı gibi nicel veriler değerlendirilmektedir. Genel bir bilgilendirmenin ardından şu konulara değinilmiştir: Her çocuğun eğitim görme hakkı vardır. Bu hak din, dil, ırk ayrımı yapılmadan her çocuğa sunulmalıdır. Çocukların aile ekonomik durumları bazen yetersiz kalabilmektedir. Bu durum çocukların eğitimlerinin aksamasına neden olur. Bu durumun etkisinin en aza indirilmesi için neler yapılabileceği üzerinde durulmuştur. Sosyal devlet anlayışı içerisinde her bireyin eğitimlerini sürdürebilmeleri için, devlet gerekeni yapmalıdır. Eğitimde fırsat ve imkan eşitliği ilkesinden de hatırlanacağı üzere bazen çocuk parası, burs ve öğrenim kredisi olarak isimleri değişse de devlet, ekonomisi yetersiz kalan ailelerin çocuklarına gereken yardımı yapmaktadır. Çünkü ekonomik durumu ne olursa olsun her birey bu ülkenin vatandaşı olmakla beraber bu ülkenin kalkınması için bireylerin eğitimi ciddi anlamda önem arzeder. Bu çalışmada alınan eğitimlerin niteliğinin farklı okul ve bölgelerde önemli değişiklikler gösterdiğine dikkat çekilmekte ve kamu eğitim yatırımlarının yoksulluğu azaltıcı etkisine vurgu yapılmaktadır. Son olarak; yoksulların eğitim düzeyinin yükseltilmesinde devletin daha aktif ve denetleyici bir rol üstlenmesi önerilmektedir.

Keywords
Eğitim, yoksulluk, eğitim politikaları, eğitim yatırımları, yoksulluğu azaltma.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergi Editörlüğü Kampüs/Diyarbakır
Telefon :0412 248 80 01 Faks :0412 248 82 57
Eposta :egitimdergi@dicle.edu.tr www.zgefdergi.com