Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


“Fiziksel Bilimler” Konu Alanlarına Göre Türkiye’nin TIMSS 2011 Dördüncü Sınıf Fen Sorularının Değerlendirilmesi
Bu çalışmanın amacı, TIMSS 2011’ de yayımlanan Türkiye’nin başarılı ve başarısız olduğu dördüncü sınıf fen sorularının “Fiziksel Bilimler” konu alanlarına göre değerlendirmektir. Betimsel bir araştırma olan bu çalışmanın veri toplama aracı TIMSS 2011 ülke verileridir. TIMSS 2011’de yayımlanan dördüncü sınıf fen soruları “Fiziksel Bilimler” konu alanlarına göre betimsel istatistik teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmada TIMSS 2011’de yayımlanan Türkiye’nin başarılı olduğu dördüncü sınıf fen sorularından en fazla başarılı olunan “Fiziksel Bilimler” konu alanının “Maddenin Özellikleri ve Sınıflandırılması”; TIMSS 2011’de yayımlanan Türkiye’nin başarısız olduğu dördüncü sınıf fen sorularından en fazla başarısız olunan “Fiziksel Bilimler” konu alanının “Enerjinin Etkileri ve Kaynakları” olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Türkiye’nin en başarılı ve başarısız olduğu soruların dördüncü sınıf fen ve teknoloji öğretim programında yer alan kazanımları ölçmeye yönelik olduğu tespit edilmiştir. En başarısız olunan soruyla ilgili kazanımın dördüncü sınıf fen ve teknoloji öğretim programının son ünitesinde yer aldığı belirlenmiş olup, bu durum havaların ısınmaya başlamasının öğrenme motivasyonu üzerine olumsuz etkide bulunması ile ilişkilendirilebilir.

Keywords
TIMSS, Fen, Türkiye

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergi Editörlüğü Kampüs/Diyarbakır
Telefon :0412 248 80 01 Faks :0412 248 82 57
Eposta :egitimdergi@dicle.edu.tr www.zgefdergi.com